Kontakt

Lokalna Grupa Działania
"Roztocze Tomaszowskie"

ul. Lwowska 80
II piętro, pokój 11
22-600 Tomaszów Lub.

 

tel./fax: 84 664 63 86

email:

biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl


Licznik odwiedzin

Dzisiaj23
Wczoraj26
W tym tygodniu342
W tym miesiącu1266
Łącznie205799
Rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo - Usługowego Kamil Siwarga PDF Drukuj Email
środa, 20 maja 2020 16:37

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt pn. ”Rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno  Handlowo - Usługowego Kamil Siwarga”, Ciotusza Stara 76, 22-672 Susiec, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Roztocze Tomaszowskie”

 
Podpisanie aneksu do umowy ramowej PDF Drukuj Email
czwartek, 07 maja 2020 16:37

W dniu 7 maja 2020 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” podpisała z Zarządem Województwa Lubelskiego aneks do umowy ramowej.


Aneks do umowy jest konsekwencją rozliczenia pierwszego kamienia milowego oraz osiągnięcia wysokiego poziomu założonych wskaźników. W związku ze zrealizowaniem zobowiązań określonych w § 8 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, otrzymaliśmy bonus w postaci dodatkowych środków na realizację operacji w ramach LSR w wysokości 660 000,00 zł.


Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli dofinansować większą liczbę osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz organizacje pozarządowe w realizacji nowych projektów grantowych.

 
„Rozwój FAOW czyli wzmacniamy głos pozarządowej wsi” PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 kwietnia 2020 18:00Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje członkowskie FAOW współdziałają na rzecz rozwoju polskiej wsi, aktywizując społeczności wiejskie dla zwiększenia ich udziału w procesie przemian, a także promując zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
Szanowni Państwo,
Członkowie FAOW
Lokalne Grupy Działania,
pandemia COVID-19 stanowi zagrożenie dla dalszego społecznego i gospodarczego świata, Europy, Polski i polskiej wsi. Tylko wspólne i spójne działania na wszystkich poziomach społeczeństw pozwolą skutecznie przeciwstawić się jej skutkom. W ten proces powinny się także włączyć organizacje działające na rzecz społeczności wiejskich, jako partnerzy administracji państwowej i samorządowej, najlepiej rozumiejący problemy i potrzeby  polskiej wsi.
Celem tej ankiety Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich jest zebranie informacji i opinii organizacji wiejskich o problemach spowodowanych pandemią, ale także o podejmowanych, ciekawych inicjatywach. Posłużą one do wspólnego wypracowywania i upowszechniania sposobów radzenia sobie ze skutkami pandemii. FAOW przekaże je także Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i innym podmiotom odpowiedzialnym za rozwój społeczny i gospodarczy wsi polskiej.
Uprzejmie prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   do 5 maja 2020, wpisując temat w mailu: ankieta FAOW
1.    Jakie skutki (krótkoterminowe i długoterminowe) będzie miała pandemia COVID-19 dla polskiej wsi ?
2.    Jakie działania niwelujące/zmniejszające negatywne skutki pandemii  COVID-19 dla polskiej wsi należy podjąć ? Które z nich są najpilniejsze, a które najważniejsze?
3.    W które z tych działań jest w stanie zaangażować się Wasza organizacja?
4.    Jak pandemia wpłynęła na działalność Waszej organizacji?
5.    Czy organizacja podjęła nowe działania w związku z sytuacją wywołaną pandemią? Podaj jakie?
6.    Jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje organizacja w nowej sytuacji?

 
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 - 2020 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 kwietnia 2020 17:56

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).
Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym koszty kwalifikowalne, w tym również te, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 30 tys. euro, nie muszą być ponoszone w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru. Ponadto informujemy, że z dniem wejścia w życie przepisów zmienionej ustawy, tj. 18 kwietnia 2020 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.  poz. 396).

Powyższe ma również zastosowanie do kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), tj. poniesionych do dnia 17 kwietnia 2020 r., w przypadku postępowań o wypłatę pomocy lub pomocy technicznej lub postępowań o zwrot pomocy lub pomocy technicznej, wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy i niezakończonych do dnia jej wejścia w życie.

W praktyce oznacza to, że:
- od dnia 18 kwietnia 2020 r. Beneficjenci PROW 2014-2020 nie są obowiązani do przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawców, tym samym nie są zobowiązani do zamieszczania zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR, a w przypadku gdy zapytanie ofertowe zostało już zamieszczone na portalu ogłoszeń ARiMR nie są zobowiązani do kontynuowania rozpoczętego postępowania zgodnie z dotychczasowymi zasadami;

Więcej…
 
Życzenia Wielkanocne PDF Drukuj Email
czwartek, 09 kwietnia 2020 16:55

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 208

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'
Joomla extensions by Siteground Hosting