Kontakt

Lokalna Grupa Działania
"Roztocze Tomaszowskie"

ul. Lwowska 80
II piętro, pokój 11
22-600 Tomaszów Lub.

 

tel./fax: 84 664 63 86

email:

biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl


Licznik odwiedzin

Dzisiaj65
Wczoraj59
W tym tygodniu164
W tym miesiącu345
Łącznie203453
Lubycza Królewska PDF Drukuj Email

Kamienny Las na Roztoczu


Gmina Lubycza Królewska (strona Urzędu Gminy) jest usytuowana na pograniczu Roztocza Wschodniego, Grzędy Sokalskiej i Równiny Bełskiej. Jej obszar charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, licznymi źródłami oraz bardzo bogatą szatą roślinną i fauną. Duże kompleksy leśne sprawiają, że stężenie jodu w okolicy należy do jednego z największych poza wybrzeżem. Przez najbardziej atrakcyjne tereny prowadzą turystyczne szlaki piesze i rowerowe.

 

 

Atrakcją unikalną w skali światowej, która znajduje się na terenie gminy jest stanowisko geologiczne z fragmentami skamieniałych drzew w Siedliskach. We wsi znajduje się jedyne w Europie muzeum, gdzie można je zobaczyć. Znajdują się tu okazy skamieniałych drzew liczących kilkanaście milionów lat. Muzeum w Siedliskach utworzono z inicjatywy mieszkańców tej miejscowości, środowiska naukowego Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie i Urzędu Gminy w Lubyczy Królewskiej. Dzięki tym działaniom objęto ścisłą ochronną rzadko spotykane na świecie skamieniałe sekwoje. W celu objęcia ochroną tego bogactwa geologicznego i niezniszczonej jeszcze przyrody na tym obszarze, czynione są starania o utworzenie GEOPARKU – „Kamienny las na Roztoczu”.

 

 

Okryte lasami wzgórza roztaczają nad okolicą niezwykłą aurę tajemniczości. Tutaj znajduje się najwyższe wzniesienie w województwie lubelskim - wzgórze ostańcowe Krągły Goraj – 388,7 m n.p.m. Wokół niego znajdują się pozostałości burzliwej historii tych terenów -bunkry tzw. „Linii Mołotowa”. Jest to system bunkrów zbudowanych w czasie II wojny światowej przez armię radziecką na granicy ziem polskich zajętych przez ZSRR i Rzeszę Niemiecką. By je zobaczyć, warto wybrać się na jeden z najciekawszych szlaków pieszych na Roztoczu –niebieski „Po Bunkrach Linii Mołotowa” (Hrebenne – Mosty Małe – Lubycza Królewska- Kniazie- wzg. Krągł Goraj - Huta Lubycka- Wola Wielka- wzg. Wielki Dział – Horyniec Zdrój). Długość szlaku to ok. 50 km i jest on najdłuższy na Roztoczu Południowym.

 

 

Wspaniałymi miejscami do odkrycia są rezerwaty przyrody: „Machnowska Góra” i „Korhynie” z rzadką roślinnością oraz „Jałowce Lubyckie” ze wspaniałymi jałowcami. W rezerwacie „Jalinka”, który znajduje się na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego w okolicy Siedlisk, podziwiać można naturalne stanowisko grądu z udziałem jodły oraz rzadkich gatunków runa leśnego.

Dziedzictwem kulturowym gminy są przede wszystkim zabytki sztuki sakralnej - pozostałości po wielokulturowej historii tych terenów. Najcenniejszym zabytkiem jest drewniana cerkiew z XVII wieku pw. św. Mikołaja w Hrebennem. Cerkwie z początku XX wieku znajdują się w Korniach, Siedliskach, Machnowie Starym i Żurawcach. Dzwonnice w Hrebennem, Siedliskach, Korniach, Mostach Małych i Kniaziach. Cennymi zabytkami są również cmentarze na Kniaziach, w Korniach, Wierzbicy i Żurawcach. Godne obejrzenia są również kościoły rzymskokatolickie w Lubyczy Królewskiej i Siedliskach. Wyraźnymi śladami dziejów lubyckiej ziemi są liczne krzyże z kamienia brusieńskiego rozsiane na terenie całej gminy. Najwięcej napotkamy ich w Hucie Lubyckiej. Przygraniczny charakter gminy powoduje, że świetnie rozwijają się kontakty z ukraińskimi sąsiadami. Od kilku lat organizowany jest Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy. Jego uczestnicy z rowerowych siodełek podziwiają piękno roztoczańskiej przyrody po obu stronach granicy.

 

 

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'