Granty na wspieranie polityki młodzieżowej Drukuj
czwartek, 24 listopada 2016 16:58

Organizacje pozarządowe i sieci działające w skali międzynarodowej na rzecz młodzieży mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich inicjatyw w ramach Akcji 3. programu Erasmus+.
O wsparcie mogą się ubiegać podmioty, które planują:
- działania na rzecz podniesienia świadomości zainteresowanych stron na temat unijnej polityki młodzieżowej, a w szczególności Strategii UE na rzecz Młodzieży;
- działania pobudzające zaangażowanie zainteresowanych stron i ich współpracę z władzami publicznymi, służącą realizacji polityki i reform dotyczących młodzieży, w tym zaleceń dla poszczególnych państw UE, formułowanych w ramach Europejskiego Okresu Oceny;
- działania zwiększające udział zainteresowanych stron w działaniach w obszarze młodzieży;
- działania na rzecz zwiększenia zaangażowania zainteresowanych stron w rozpowszechnianie działań i rezultatów polityki młodzieżowej i programu Erasmus+ oraz dobrych praktyk wśród ich członków i w szerszym zakresie.
Wnioski składać mogą europejskie organizacje pozarządowe (z oddziałami w co najmniej 12 krajach) oraz europejskie sieci współpracy (skupiające organizacje z co najmniej 12 krajów).
Dokumenty należy nadsyłać do 29 listopada 2016 r.
Szczegółowe informacje (w jęz. polskim) w ogłoszeniu Komisji Europejskiej.
Źródło: http://www.eurodesk.pl