Kontakt

Lokalna Grupa Działania
"Roztocze Tomaszowskie"

ul. Lwowska 80
II piętro, pokój 11
22-600 Tomaszów Lub.

 

tel./fax: 84 664 63 86

email:

biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl


Licznik odwiedzin

Dzisiaj2
Wczoraj29
W tym tygodniu60
W tym miesiącu635
Łącznie188423
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 lipca 2016 20:05

Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.
Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Więcej o edukacji globalnej… W konkursie zostaną dofinansowane najlepiej ocenione projekty edukacyjne kierowane do mieszkańców miast poniżej 500 tys. mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży szkolnej i rodziców, nauczycieli,  kadry akademickiej i studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Dopuszczalny okres realizacji projektów: 12 września – 30 listopada 2016
Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 12 sierpnia 2016 r. o godz. 16:00. Jednak organizacja może złożyć maksymalnie 2 wnioski.
Dostępne są dwie ścieżki grantowe:
•    ścieżka A – kwota dofinansowania od 20 tys.  do 35 tys. zł (dla organizacji, z większym doświadczeniem w edukacji globalnej)
•    ścieżka B – kwota dofinansowania do 8 tys. zł (dla organizacji bez doświadczenia w edukacji globalnej lub z niewielkim doświadczeniem).
W konkursie nie mogą brać udziału organizacje, które otrzymały dotację w ramach konkursu „Edukacja globalna 2016” prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Źródło i więcej informacji: http://fed.org.pl

 

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'