Tarnawatka Drukuj

Skąd Wieprz wypływa i gdzie ptak śpi(e)wa

 

Tarnawatka (strona Urzędu Gminy) to niewielka gmina położona po obu stronach drogi krajowej nr 17, przy trasie Zamość – Tomaszów Lubelski. Atrakcyjny, pagórkowaty krajobraz gminy odsłania przybyszom od strony Zamościa pierwsze roztoczańskie widoki.

 

 

Tutaj w miejscowości Wieprzów swój początek bierze trzecia pod względem wielkości Wiśle i Bugu rzeka Lubelszczyzny, Wieprz. Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku, pośrodku tej wsi, znajdowało się Jezioro Wieprzowe, z którego początek brała rzeka. Niestety wskutek melioracji łąk, zbiornik ten uległ stopniowej degradacji. Znaczną część gminy porastają lasy. Wśród nich największą powierzchnię zajmują lasy liściaste z przewagą buka. Pod koniec lata i jesienią lasy Dąbrowy Tarnawackiej i Podhucia są rajem dla amatorów borowików i opieniek. Najcenniejszym terenem leśnym jest jednak fragment starego lasu naturalnego ze stanowiskiem modrzewia polskiego, który został objęty całkowitą ochroną jako rezerwat „Skrzypny Ostrów”. Wysokość pojedynczych egzemplarzy modrzewia dochodzi tu do 40 m, a ich obwód przekracza 100 cm. Do rezerwatu najłatwiej dotrzeć szlakiem historycznym, znakowanym kolorem zielonym, a biegnącym z Tomaszowa do Turkowic.

 

Dzięki rzece Wieprz teren gminy bogaty jest w rozliczną zwierzynę i ptactwo. Usytuowany w dolinie rzecznej użytek ekologiczny „Stawy Tarnawackie” stanowi największą w południowo-wschodniej Polsce ostoję ptactwa wodno-błotnego. Zaobserwowano tutaj 152 gatunki rzadkich ptaków, a wśród nich bociana czarnego i orła bielika. Oprócz ptaków na terenie objętym ochroną występuje także 9 gatunków płazów i 5 gatunków gadów.

 

 

Wędrując po gminie warto zwrócić uwagę na wieś Pańków z jej zabytkowym układem architektonicznym, tzw. „owalnicą”, gdzie domostwa zlokalizowano wokół centralnie położonego jeziora. Leśniczówka. Pańków jest doskonałą bazą dla myśliwych chcących zapolować na dziki, w które obfitują tutejsze tereny. W Niemirówku zachowały się zabytkowe zagrody drewniane z XIX i XX wieku, a także pozostałości zespołu dworskiego i parku z tego samego okresu. W odległości 700 m od wsi, na łąkach w dolinie Wieprza, znajduje się stanowisko archeologiczne zwane „zamczyskiem”, w postaci średniowiecznego grodziska, cmentarzyska szkieletowego oraz śladów zamku, który, wg tradycji, został wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego. Okolice Klocówki i Niemirówka znajdują się w otulinie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, dając otwartą drogę do Krasnobrodu i innych atrakcji turystycznych Roztocza.

 

 

W samej miejscowości Tarnawatka zlokalizowany jest zabytkowy kościół katolicki, ufundowany w XIX wieku jako cerkiew prawosławna. W jego pobliżu znajduje się jeden z ostatnich zabytków architektury drewnianej - spichlerz na zboże. Przed II wojną światową majątek Tarnawatka należał do znanej rodziny Tyszkiewiczów. Pamiątką tamtych czasów są pozostałości założenia dworskiego z parkiem, domem administratora i budynkami gospodarskimi.

 

Zawieruchy wojen światowych nie ominęły gminy. Ciężkie boje pod Tarnawatką toczono w 1915 roku i w ramach bitew pod Tomaszowem we wrześniu 1939 roku. Świadkami tamtych czasów są mogiły żołnierzy na cmentarzu wojennym w lesie Dąbrowa i na cmentarzu parafialnym w Tarnawatce.