Dzieje miejscowości gminy Bełżec, powiat tomaszowski PDF Drukuj Email
czwartek, 03 listopada 2022 16:24Informujemy, iż Koło Gospodyń Wiejskich w Bełżcu I  zrealizowało projekt pod nazwą: wydanie publikacji pn. "Dzieje miejscowości gminy Bełżec, powiat tomaszowski". Zadanie  zgodne z Celem ogólnym 3. Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego, Celem szczegółowym 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych, Przedsięwzięciem 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych, zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Roztocze Tomaszowskie".

Celem zadania: "Dzieje miejscowości gminy Bełżec, powiat tomaszowski" było zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie publikacji promującej zasoby turystyczne i kulturowe miejscowości Gminy Bełżec.  W ramach realizacji zadania została wydana publikacja w ilości 500 szt. co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej ww. obszaru oraz przyczyni się do zachowania i promocji dziedzictwa lokalnego. Publikacja została wydana w twardej oprawie. Będzie służyła jako materiał promocyjny i będzie przekazywana nieodpłatnie. Publikacja została ologowana, wszystkie wymagane logotypy zostały zamieszczone w miejscu widocznym.  Dodatkowo publikacja została udostępniona w formacie pdf na stronie Gminy Bełżec. Zarówno bezpłatna publikacja w wersji drukowanej jak i edycja w formie elektronicznej, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych internautów przyczyniać się będzie do nieustannego podnoszenia świadomości mieszkańców gminy, mieszkańców obszaru LGD, a także świadomości turystów, o przepięknych walorach przyrodniczych,  krajobrazowych i kulturowych. Publikacja będzie dystrybuowana na różnego typu imprezach gminnych i lokalnych, wśród uczestników rajdów i wycieczek. Zostanie też w najbliższym czasie zorganizowana promocja książki.

Przedmiotem zadania było wydanie publikacji promującej zasoby turystyczne i kulturowe Gminy Bełżec. Publikacja zawiera opisy i fotografie przedstawiające  4 miejscowości gminy Bełżec (7 sołectw ). Publikacja jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby ludzi, którzy przyjeżdżają na Roztocze. Publikacja zawiera opis walorów z naszego regionu, a także opisy starodawnych tradycji, zwyczajów, dawnych dziejów miejscowości gminy. W  publikacji zawarte są informacje obrazujące zasoby turystyczne i kulturowe oraz walory gminy.

Termin realizacji projektu: 22-06-2022 do 31-10-2022

Wartość zadania: 27 720,00 PLN

 

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'