Wyniki konkursu plastycznego „Wiosna wokół nas” PDF Drukuj Email
wtorek, 11 kwietnia 2023 07:19


W dniu 21 marca br. Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” ogłosiła konkurs plastyczny  „Wiosna wokół nas” dla dzieci i młodzieży,  którego celem było:
a) Poszerzenie wiedzy na temat obszaru LGD „Roztocze Tomaszowskie”.
b) Promocja walorów przyrodniczych obszaru LGD „Roztocze Tomaszowskie”.
c) Promocja działalności LGD „Roztocze Tomaszowskie”.
d) Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym wśród mieszkańców obszaru LGD „Roztocze Tomaszowskie.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice, zgodną z tematyką konkursu.
W oparciu o kryteria określone w Regulaminie konkursu, po wnikliwej analizie prac Komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody rzeczowe następującym osobom:
1.    Maciej Wolanin (nagroda główna),
2.    Michał Rebejko,
3.    Miłosz Rebejko,
4.    Emilia Śmiecińska,
5.    Julian Garbula,
6.    Amelia Podborna.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'