"Zapraszamy na Roztocze!" – projekt współpracy LGD na Roztoczu PDF Drukuj Email
wtorek, 11 stycznia 2011 09:32

LGD Roztocze Tomaszowskie i LGD Serce Roztocza rozpoczynają realizację projektu współpracy pod nazwą „Zapraszamy na Roztocze!”.

Cele projektu to:

  1. Jednolite oznakowanie atrakcyjnych turystycznie, przyrodniczo, kulturowo i historycznie miejsc regionu Roztocza
  2. Promocja walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu Roztocza
  3. Promocja założeń projektu współpracy

Partnerami projektu są:

- Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie”, obejmująca swoją działalnością 6 gmin powiatu tomaszowskiego (Bełżec, Krynice, Lubycza Królewska, Susiec, Tarnawatka i gm. Tomaszów Lubelski) oraz

- Lokalna Grupa Działania Serce Roztocza, działająca na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie lubaczowskim(Cieszanów, Horyniec-Zdrój i Narol).

Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu nastąpiło 30 grudnia 2010 roku.

W ramach projektu przewidziano szereg działań. Pierwszym z nich będzie przygotowanie i wydanie informatora turystycznego o Roztoczu na 2011 rok, prezentującego walory przyrodnicze i kulturowe regionu. Informator zwierać będzie również praktyczne i aktualne informacje o ofercie noclegowej, gastronomicznej i kulturalnej w bieżącym roku. Planowany nakład informatora to 30 tysięcy sztuk.

Kolejne działanie polegać będzie na instalacji 18 zestawów tablic informacyjnych, zawierających opisy i mapy atrakcji turystycznych partnerskich grup działania. Zestawy znajdą się w każdej gminie objętej projektem, w miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów.

W kwietniu Partnerzy wezmą udział w Krakowskim Salonie Turystycznym, targach, na których, we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną i lokalnymi przedsiębiorcami, zaprezentują region Roztocza mieszkańcom Małopolski.

Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca jego rezultaty.

Wartość projektu partnerskiego wynosi 177 tysięcy złotych.Zostanie on sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'