Posiedzenie Rady LGD "Roztocze Tomaszowskie" - 11 lutego 2011 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 14 lutego 2011 09:27

W piatek, 11 lutego br., w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Posiedzenie Rady LGD "Roztocze Tomaszowskie" dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr 4.1/413.01.11. Członkowie Rady zweryfikowali zgodność każdej z operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, a następnie ocenili każdą z nich według lokalnych kryteriów wyboru operacji.Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami z Posiedzenia.

 

Lista obecności

Uchwała nr 1/2011

Zał. nr 1 do uchwały nr 1/2011 - Lista biorących udział w głosowaniu 1/5

Zał. nr 1 do uchwały nr 1/2011 - Lista biorących udział w głosowaniu 2/5

Zał. nr 1 do uchwały nr 1/2011 - Lista biorących udział w głosowaniu 3/5

Zał. nr 1 do uchwały nr 1/2011 - Lista biorących udział w głosowaniu 4/5

Zał. nr 1 do uchwały nr 1/2011 - Lista biorących udział w głosowaniu 5/5

Uchwała nr 2/2011

Uchwała nr 3/2011

Uchwała nr 4/2011

Uchwała nr 5/2011

Uchwała nr 6/2011

Uchwała nr 7/2011

Uchwała nr 8/2011

Uchwała nr 9/2011

Uchwała nr 10/2011

Uchwała nr 11/2011

Uchwała nr 12/2011

Uchwała nr 13/2011

Uchwała nr 14/2011

Uchwała nr 15/2011

Uchwała nr 16/2011

Uchwała nr 17/2011

Uchwała nr 18/2011

Uchwała nr 19/2011

Uchwała nr 20/2011

Zał. nr 1 do uchwały nr 20/2011 - Lista rankingowa 1/3

Zał. nr 1 do uchwały nr 20/2011 - Lista rankingowa 2/3

Zał. nr 1 do uchwały nr 20/2011 - Lista rankingowa 3/3

Protokół z Posiedzenia - str. 1/3
Protokół z Posiedzenia - str. 2/3
Protokół z Posiedzenia - str. 3/3

 
Zwołanie Posiedzenia Rady LGD "Roztocze Tomaszowskie" - 11 lutego 2011 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 stycznia 2011 09:08

Na podstawie § 3 ust. 9 pkt a Regulaminu pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2011 roku, o godzinie 13:00, w Sali konferencyjnej Hotelu 'Laureat', ul. Lwowska 32, Tomaszów Lubelski, w celu oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru w ramach konkursu 4.1/413.01.11.

Program Posiedzenia Rady

1. Otwarcie obrad
2. Sprawdzenie bezstronności Rady w podejmowaniu decyzji
3. Wpisanie na listę biorących udział w głosowaniu
4. Wybór referujących poszczególne operacje
5. Przygotowanie streszczenia operacji – karty operacji przez referującego
6. Zreferowanie krótkiego opisu operacji – karty projektu
7. Sprawdzenie zgodności operacji z LSR
8. Przygotowanie listy operacji niezgodnych z LSR
9. Podjęcie uchwał o niezgodności operacji z LSR
10. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru operacji
11. Podjęcie uchwał o zgodności operacji z LSR

Jednocześnie informuję, że projekty (wzory) podejmowanych uchwał wraz z załącznikami dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.roztoczetomaszowskie.pl, w zakładce Dokumenty do pobrania (zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”).

Z poważaniem


Jan Wójtowicz

Przewodniczący Rady

>>>oryginał pisma<<<

 
Srebrny Gryf – edycja 2011 PDF Drukuj Email
piątek, 14 stycznia 2011 13:49

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim po raz kolejny przyznawać będzie wyróżnienie „Srebrnego Gryfa”. Jest to wyróżnienie dla instytucji, przedsiębiorców, organizacji i osób fizycznych szczególnie zasłużonych dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz jego promocji w kraju i za granicą. Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia “Srebrny Gryf” mogą występować osoby fizyczne, prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej. Termin składania wniosków mija 22 kwietnia. Laureaci konkursu wyłonieni zostaną w drodze głosowania przez członków Kapituły. Wyróżnienia zostaną wręczone 17 czerwca na uroczystej gali. Będzie ona zorganizowana wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Roztocze Tomaszowskie”, która zaprezentuje dorobek regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów artystycznych. Więcej informacji o konkursie na stronie www.powiat-tomaszowski.com.pl.

 
"Zapraszamy na Roztocze!" – projekt współpracy LGD na Roztoczu PDF Drukuj Email
wtorek, 11 stycznia 2011 09:32

LGD Roztocze Tomaszowskie i LGD Serce Roztocza rozpoczynają realizację projektu współpracy pod nazwą „Zapraszamy na Roztocze!”.

Cele projektu to:

  1. Jednolite oznakowanie atrakcyjnych turystycznie, przyrodniczo, kulturowo i historycznie miejsc regionu Roztocza
  2. Promocja walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu Roztocza
  3. Promocja założeń projektu współpracy

Partnerami projektu są:

- Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie”, obejmująca swoją działalnością 6 gmin powiatu tomaszowskiego (Bełżec, Krynice, Lubycza Królewska, Susiec, Tarnawatka i gm. Tomaszów Lubelski) oraz

- Lokalna Grupa Działania Serce Roztocza, działająca na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie lubaczowskim(Cieszanów, Horyniec-Zdrój i Narol).

Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu nastąpiło 30 grudnia 2010 roku.

W ramach projektu przewidziano szereg działań. Pierwszym z nich będzie przygotowanie i wydanie informatora turystycznego o Roztoczu na 2011 rok, prezentującego walory przyrodnicze i kulturowe regionu. Informator zwierać będzie również praktyczne i aktualne informacje o ofercie noclegowej, gastronomicznej i kulturalnej w bieżącym roku. Planowany nakład informatora to 30 tysięcy sztuk.

Kolejne działanie polegać będzie na instalacji 18 zestawów tablic informacyjnych, zawierających opisy i mapy atrakcji turystycznych partnerskich grup działania. Zestawy znajdą się w każdej gminie objętej projektem, w miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów.

W kwietniu Partnerzy wezmą udział w Krakowskim Salonie Turystycznym, targach, na których, we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną i lokalnymi przedsiębiorcami, zaprezentują region Roztocza mieszkańcom Małopolski.

Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca jego rezultaty.

Wartość projektu partnerskiego wynosi 177 tysięcy złotych.Zostanie on sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 
Szkolenie z zakresu "małych projektów" - 5 stycznia 2011 r. PDF Drukuj Email
piątek, 07 stycznia 2011 11:09

W środę, 5 stycznia br. miało miejsce kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców prowadzonych przez LGD naborów. Uczestnicy zajęć poznali główne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, omówiono przepisy normujące wnioskowanie i realizację operacji.

Przedstawiony został obowiązujący formularz wniosku, uwzględniający zmiany, jakie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

Przypominamy, że do końca bieżącego miesiąca prowadzony jest kolejny, trzeci już, nabór "małych projektów". Osoby zainteresowane uzyskaniem finansowanego wsparcia dla swoich pomysłów zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD.

Zapraszamy także do zapoznania się z prezentacją, która została przedstawiona w trakcie zajęć.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 następna > ostatnia >>

Strona 261 z 270

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'
Joomla extensions by Siteground Hosting