Szkolenia LGD PDF Drukuj Email
piątek, 11 grudnia 2009 15:02

10 i 11 grudnia w restauracji Valentino odbyły się szkolenia dotyczące ogłoszonych przez LGD Roztocze Tomaszowskie konkursów. Pierwszego dnia szkolenie przeznaczone było dla osób i organizacji zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małych projektów”. W szkoleniu uczstniczyło 20 osób z wielu miejscowości z obszaru działania LGD. Drugie spotkanie odbyło się w piątek i przeznaczone było dla członków Rady LGD. Oba szkolenia prowadziła Ewa Piwko-Witkowska, prezes naszego stowarzyszenia.

 
LGD na Forum Gospodarczym PDF Drukuj Email
środa, 18 listopada 2009 12:45

W poniedziałek 16 listopada w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się V Forum Gospodarcze Powiatu i Miasta Tomaszów Lubelski pt. "Nowe wyzwania - nowe możliwości dla samorządu i przedsiębiorczości". Podczas forum mówiono m. in. o źródłach finansowania inwestycji dla samorządów, możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach RPO oraz o ofercie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jednym z punktów konferencji była prezentacja Ewy Piwko-Witkowskiej, Prezes LGD Roztocze Tomaszowskie oraz Marty Fus, kierownika naszego biura. Prezentacja dotyczyła możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez LGD Roztocze Tomaszowskie.

Organizatorami forum byli: Lubelska Fundacja Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie, Urząd Miasta w Tomaszowie, Agencja Rozwoju Roztocza oraz Agencja Rozwoju Lokalnego. Patronat honorowy nad forum objął Mariusz Grad, Poseł na Sejm RP.

 

Więcej…
 
Odnowa i rozwój wsi - ogłoszenie o I naborze PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 listopada 2009 12:18

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zaprasza w ramach konkursu nr 4.1/413.02.09 do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Więcej…
 
Małe Projekty - ogłoszenie o I naborze PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 listopada 2009 10:52

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” w ramach konkursu nr 4.1/413.01.2009 zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małych projektów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej…
 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ROZTOCZE TOMASZOWSKIE" PDF Drukuj Email
wtorek, 20 października 2009 13:22

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców, wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi oraz aktywizowanie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, w tym przede wszystkim:

 

- podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich

czynny udział w opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

- promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Stowarzyszenia,

- dążenie do trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gmin leżących na obszarze działania Stowarzyszenia,

- wspieranie przedsiębiorczości, ochrona zabytków, tradycji i dziedzictwa kulturowego,

- profilaktyka zdrowotna mieszkańców,

- rozwój informatyzacji wsi,

- poprawa warunków bytowych mieszkańców,

- poprawa infrastruktury transportowo-kolejowej,

- rozwój edukacji społeczeństwa i dostosowanie do potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego,

- współpraca z władzami samorządowymi i państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi,

- rozwój ekologii, turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki.

 
<< pierwsza < poprzednia 271 272 273 274 275 następna > ostatnia >>

Strona 275 z 275

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'
Joomla extensions by Siteground Hosting