Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych nr 3/2017/G PDF Drukuj Email
piątek, 28 kwietnia 2017 21:16

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017/G w zakresie:
budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
”Zagospodarowanie terenu wokół obiektów infrastruktury społecznej”
– limit środków:  282 500,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w
§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570). W ramach LSR LGD „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
Cel ogólny 1. Rozwój społeczności lokalnej LGD
Cel szczegółowy 1.3. Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej i kulturalnej na terenie LGD
Przedsięwzięcie 1.3. Budowa, przebudowa i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej i kulturalnej na terenie LGD

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych nr 4/2017/G PDF Drukuj Email
piątek, 28 kwietnia 2017 21:13

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017/G w zakresie:
wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
”Wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej”
– limit środków:  283 250,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w
§2 ust. 1 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570). W ramach LSR LGD „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
Cel ogólny 1. Rozwój społeczności lokalnej LGD
Cel szczegółowy 1.3. Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej i kulturalnej na terenie LGD
Przedsięwzięcie 1.3. Budowa, przebudowa i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej i kulturalnej na terenie LGD

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych nr 5/2017/G PDF Drukuj Email
piątek, 28 kwietnia 2017 21:10

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017/G w zakresie:
budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
”Remont  połączony z modernizacją obiektów infrastruktury społecznej”
– limit środków:  169 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w
§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570). W ramach LSR LGD „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
Cel ogólny 1. Rozwój społeczności lokalnej LGD
Cel szczegółowy 1.3. Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej i kulturalnej na terenie LGD
Przedsięwzięcie 1.3. Budowa, przebudowa i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej i kulturalnej na terenie LGD

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych nr 6/2017/G PDF Drukuj Email
piątek, 28 kwietnia 2017 21:06

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017/G w zakresie:
- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, - zachowania dziedzictwa lokalnego.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowania dziedzictwa lokalnego.

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
”Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizacje działań podnoszących świadomość ekologiczną”
– limit środków:  285 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w
§2 ust. 1 pkt 1 i 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570). W ramach LSR LGD „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
Cel ogólny 2. Poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze LGD
Cel szczegółowy 2.1. Podniesienie świadomości ekologicznej i poziomu wiedzy o zmianach klimatu u mieszkańców LGD
Przedsięwzięcie 2.1. Szkolenia i warsztaty podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców

Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków grantowych nr 7/2017/G PDF Drukuj Email
piątek, 28 kwietnia 2017 21:02

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2017/G w zakresie:
zachowania dziedzictwa lokalnego.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
”Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez konserwację, renowację lub budowę obiektów”
– limit środków:  102 500,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w
§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570). W ramach LSR LGD „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
Cel ogólny 3. Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego
Cel szczegółowy 3.1. Poprawa stopnia wykorzystania turystycznego zabytków występujących na terenie LGD
Przedsięwzięcie 3.1. Poprawa stanu i dostępności turystycznej zabytków i obiektów historycznych

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 12

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'