Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 PDF Drukuj Email
czwartek, 09 marca 2023 16:01

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:
a. ”Podejmowanie działalności gospodarczej” – limit środków: 60 685,48  euro, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi  242 741,92 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w
§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570). W ramach LSR LGD „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
Cel ogólny 5 – Zmniejszenie poziomu bezrobocia na obszarze LGD
Cel szczegółowy 5.1. Tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD
Przedsięwzięcie 5.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD

2. Termin i miejsce składania wniosków:
od 23 marca 2023 roku do 5 kwietnia 2023 roku
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”
w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Lwowska 80, pok. 11, 22-600 Tomaszów Lubelski w godzinach od 8:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku

3. Tryb składania wniosków:
• Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 5 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 15.00 najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2023 roku.
• Wnioski należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płyta CD). Dokumenty należy złożyć w skoroszycie lub segregatorze.

4. Forma wsparcia:
a. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. a ogłoszenia pomoc ma formę premii:
• wysokość kwoty pomocy: 100 000,00 zł, co przy kursie 4 PLN/EUR wynosi 25 000 EURO
• intensywność pomocy - 100 %.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
b. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
c. Zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (premia).
d. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” na okres programowania 2014-2020.
e. Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
f. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
g. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Kryteria wyboru operacji:
a. Lokalne kryteria wyboru operacji

 

Lp.

Nazwa kryterium

Zakres

Liczba punktów

Maks. liczba punktów

1.

Realizacja operacji pozwoli na sprawne osiąganie wskaźników

do wniosku złożono wszystkie wymagane załączniki

TAK

2

8

NIE

0

realny czas realizacji operacji jest krótszy niż rok ¹

TAK

2

NIE

0

operacja jest uzasadniona ekonomicznie

TAK

2

NIE

0

operacja będzie realizowana w jednym etapie

TAK

2

NIE

0

2.

Realizacja operacji sprzyja osiągnięciu celu szczegółowego

operacja zakłada podniesienie kompetencji pracowników ²

TAK

2

2

NIE

0

3.

Operacja będzie wpływała pozytywnie na realizację celu innego niż ten, do którego przypisano przedsięwzięcie

Wnioskodawca zamieszkuje/posiada główną siedzibę na obszarze LGD od co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku ³

TAK

8

10

NIE

0

operacja przyczyni się do pobudzenia aktywności lub integracji społecznej

TAK

2

NIE

0

4.

Operacja spełnia warunki i kryteria PROW

operacja będzie generowała nowe miejsca pracy ⁴

TAK

2

8

NIE

0

operacja będzie innowacyjna ⁵

TAK

2

NIE

0

operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

TAK

2

NIE

0

operacja będzie ukierunkowana na potrzeby grupy defaworyzowanej ⁶

TAK

2

NIE

0

5.

Operacja stworzy więcej miejsc pracy niż wymagają tego warunki przyznania pomocy ⁷ o:

1

1

3

2

2

3 i więcej

3

6.

Przygotowanie wnioskodawcy

Wnioskodawca brał udział w szkoleniu organizowanym przez LGD przed złożeniem wniosku lub korzystał z doradztwa w biurze lub telefonicznego ⁸

TAK

4

4

NIE

0

7.

Doświadczenie wnioskodawcy

Wnioskodawca zrealizował i rozliczył projekt w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020 9

TAK

1

1

NIE

0

8.

Promocja projektu

Wnioskodawca oświadczył, że w miejscu realizacji operacji umieści tablicę z nazwą LGD „Roztocze Tomaszowskie” 10

TAK

2

4

NIE

0

Wnioskodawca oświadczył, że informację o realizowanym za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Roztocze Tomaszowskie” projekcie zamieści na stronach internetowych lub w prasie lokalnej

TAK

2

NIE

0

9.

W operacji założono wkład własny beneficjenta większy od wymaganego (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych):

do 5%

2

6

Powyżej 5% do 10%

4

Powyżej 10%

6

Maksymalna ilość punktów

46

Minimalna wymagana ilość punktów

28

 

Więcej…
 
Kampania społeczna pn. "Dobre relacje dają satysfakcję" PDF Drukuj Email
środa, 01 marca 2023 16:09

elacje w naszym życiu odgrywają duże znaczenie, chociaż nie zawszę zdajemy sobie z tego sprawę. Głównym celem inicjatywy jest promowanie prostych rozwiązań dbajacych o dobre relacje miedzyludzkie, oparte na szcunku i zaufaniu.

Kampania społeczna realizowana w ramch projektu "Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej w Gminie Tomaszów Lubelski”, Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższych ulotek…

 
Warsztaty z okazji Dnia Kobiet PDF Drukuj Email
środa, 01 marca 2023 07:00

 
Kramatorsk PDF Drukuj Email
wtorek, 07 lutego 2023 07:03

Kramatorsk. Tu nic nie jest pewne...przekonaliśmy się.

Potrzebujemy wsparcia aby dalej działać, a potrzeby są duże...

Numer konta Lokalna Grupa Działania "Roztocze Tomaszowskie":
21 9639 0009 2001 0004 8204 0002

PayPal Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Film z wyjazdu do obejrzenia na fb

https://www.facebook.com/100000992552768/videos/509262651329743/


Dziękuję naszym darczyńcom, w szczególny sposób Robert Sirek - CMR Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej!

Emilia Pylkowski , Gatt Christian,  Rafal Piotr Pylkowski, Lena Andersson, Martin Gombrii,  Iwona Bondyra, Mikołaj Mysak, Jacek Kozłowski, Tony Eriksson,  Jolanta Pietrusinski, David Downing,  Agnieszka Niska,   Piotr Paslawski,  Jakub Wróblewski, Joanna Chaberska Pudlak i Ci wszyscy, którzy regularnie zasilają nasze konto:

Andrzej Dubiel , Michał Basiński  Anna Eisenbart Barbara Matysik  Magdalena Cynkutis-Simon   Kamela Bartosz, Kamila Kucharczyk-Biernacja, Łukasz Lewandowski Helga Lewa Stokłosa Przemysław, Katarzyna Wawrzyńczak-Boruch Magdalena Bogaciuk #nessigirls Joanna Wittych Długosz. Bez Was nasze wyjazdy nie były by możliwe.

Dziękuję Alina Voronina   i Igor Asaulenko  - robicie niesamowite rzeczy

Dziękuję Vitaliy Bigun i Helen Bantser   jesteście zawsze, bez względu na porę dnia...i nocy

Maciej Walentyn, Piotrek Swacha Błażej Bartecki MadLena Tereszczuk Sylwester Madej MOPS Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski PGKiM Tomaszów Lubelski Waldemar Warzocha Sebastian Wawrzusiszyn Andrzej Milewski  Agnieszka Żmuda Dziękuję za to, że jesteście  to, że zawsze mogę na Was liczyć  daje mi siłę do działania i podnosi na duchu, wtedy, gdy jest trudno

Jeśli kogoś pomineliśmy, przepraszamy i tym bardziej dziękujemy.

 
„Utworzenie salonu – Monika Witkowska Kosmetologia Estetyczna ” PDF Drukuj Email
środa, 25 stycznia 2023 07:09„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Projekt pn. „Utworzenie salonu – Monika Witkowska Kosmetologia  Estetyczna ”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  
„Roztocze Tomaszowskie”

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 254

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'
Joomla extensions by Siteground Hosting