Warsztat refleksyjny PDF Drukuj Email
piątek, 20 stycznia 2023 16:18


W dniu 18 stycznia 2023 roku, odbył się warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział członkowie Stowarzyszenia m.in. Członkowie Rady, Zarządu, przedstawiciele JST oraz pracownicy biura.

Warsztat miał na celu analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zostały przedstawione  zestawienia i materiały z realizacji LSR. Przeanalizowano  postęp finansowy i rzeczowy, funkcjonowanie LGD zgodnie z bieżącymi wytycznymi oraz wokół poniższych pytań: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD? Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii? Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno- promocyjnych, doradczych)? Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? Ponadto dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru. Warsztat refleksyjny to element ewaluacji on-going, która będzie realizowana cyklicznie – raz do roku.

 
„Wypożyczalnia sprzętów budowlanych i elektronarzędzi” PDF Drukuj Email
czwartek, 19 stycznia 2023 16:29


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Wypożyczalnia sprzętów budowlanych i elektronarzędzi” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Roztocze Tomaszowskie”

 
„Agencja Roztocza Czar” PDF Drukuj Email
wtorek, 17 stycznia 2023 16:26„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Agencja Roztocza Czar”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Roztocze Tomaszowskie”

 
„Adaptacja pomieszczenia i wyposażenie go z przeznaczeniem na wynajem” PDF Drukuj Email
środa, 11 stycznia 2023 15:46


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Adaptacja pomieszczenia i wyposażenie go z przeznaczeniem
na wynajem”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Roztocze Tomaszowskie”

 
Podjęcie działalności gospodarczej dzięki zakupowi środka transportu do usług kurierskich PDF Drukuj Email
środa, 11 stycznia 2023 15:44


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Podjęcie działalności gospodarczej dzięki zakupowi środka transportu do usług kurierskich” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Roztocze Tomaszowskie”

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 254

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'
Joomla extensions by Siteground Hosting