Spacer badawczy PDF Drukuj Email
wtorek, 06 września 2022 16:21

 
Muzyczne pożegnanie wakacji PDF Drukuj Email
wtorek, 23 sierpnia 2022 18:02

 
Materiały promocyjne i informacyjne dotyczące obszaru LGD/Rocznik Lubycki jako produkt lokalny i promocja dziedzictwa historycznego oraz kulturowego Gminy Lubycza Królewska PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 sierpnia 2022 08:13

Informujemy, iż Lubyckie Stowarzyszenie Regionalne realizuje projekt pod nazwą „Materiały promocyjne i informacyjne dotyczące obszaru LGD/Rocznik Lubycki jako produkt lokalny i promocja dziedzictwa historycznego oraz kulturowego Gminy Lubycza Królewska” zgodnie z celem ogólnym 3. Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego, Celem szczegółowym 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych. Przedsięwzięcie 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych. Celem zadania jest zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego poprzez promowanie obszaru LGD oraz Gminy Lubycza Królewska w formie wykonania rocznika w wersji papierowej oraz elektronicznej w formie PDF. W folderze promocyjnym zamieszczone zostaną zdjęcia i informację pokazujące piękno obszaru LGD oraz Gminy Lubycza Królewska, tradycje lokalne, dziedzictwo kulturowe , skierowane do mieszkańców oraz turystów i osób odwiedzających obszar LGD a  także obszaru spoza LGD. Wykonawca udostępni rocznik w formacie PDF do wykorzystania jako niekomercyjny materiał promocyjny Gminy Lubycza Królewska na stronie Urzędu Miejskiego w Lubyczy Królewskiej oraz instytucji kultury. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzającą PROW 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  „Roztocze Tomaszowskie”.

 
Struktura społeczna na terenie LGD/Rozwój infrastruktury społecznej poprzez stworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Huta Lubycka PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 sierpnia 2022 08:16

Informujemy, iż Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna realizuje projekt pod nazwą „Struktura społeczna na terenie LGD/Rozwój infrastruktury społecznej poprzez stworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Huta Lubycka” zgodnie z celem ogólnym 1. Rozwój społeczności lokalnej LGD. Cel szczegółowy 1.3 Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej i kulturalnej na terenie LGD. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzającą PROW 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  „Roztocze Tomaszowskie”.

 
Infrastruktura turystyczna na terenie LGD/Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie tablic informacyjnych na terenie Gminy Lubycza Królewska PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 sierpnia 2022 08:11

Informujemy, iż Stowarzyszenie „Morsy spod Młyna” realizuje projekt pod nazwą „Infrastruktura turystyczna na terenie LGD/Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie tablic informacyjnych na terenie Gminy Lubycza Królewska” zgodnie z celem ogólnym: Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD. Celem szczegółowym 4.1 Poprawa oznaczenia szlaków turystycznych, budowa, rozwój infrastruktury turystycznej i miejsc atrakcyjnych turystycznie. 4.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzającą PROW 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  „Roztocze Tomaszowskie”.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 254

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'
Joomla extensions by Siteground Hosting