Projekt „Liderki Roztocza Tomaszowskiego”.
Inkubator pomysłów PDF Drukuj Email
środa, 26 października 2016 18:00

Jeśli masz pomysł na nowatorskie rozwiązanie, które może pomóc osobom zależnym lub ich opiekunom, chcesz nad nim popracować i spróbować wcielić je w życie - zgłoś się do naszego inkubatora pomysłów!

Zgłoszenie może złożyć pojedyncza osoba, grupa osób (zespół) lub instytucja/organizacja z dowolnego miejsca Polski.

Zobacz, jakich pomysłów szukamy, jakie wsparcie w ich rozwijaniu oferujemy i jak można zgłosić do nas swój pomysł na innowację.

Zapoznaj się też z regulaminem naszego przedsięwzięcia.

Źródło i więcej informacji: http://www.innowacjespoleczne.org.pl/

 
Konferencja podsumowująca realizację projektu „Liderki Roztocza Tomaszowskiego” PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 października 2016 20:50

{becssg}galerie/21102016{/becssg}

W dniu 21 października br. w Stadninie „Pod Lasem” w Dąbrowie Tomaszowskiej odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Liderki Roztocza Tomaszowskiego” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu FIO.

Konferencja obok prezentacji projektu, jego działań, efektów, była okazją do wręczenia nagród laureatkom konkursu na „Najlepsze inicjatywy lokalne na obszarze LGD ‘Roztocze Tomaszowskie’ w latach 2015-2016”. Zaprezentowane prezentacje przez Małgorzatę Miecznik-Borkowską i Joannę Kowalczuk pokazują , że "nasze Liderki" są aktywne, działają i robią wiele dobrych rzeczy dla lokalnych społeczności. Urozmaiceniem konferencji był poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim za obecność, wspólne przeżywanie takich momentów jest dla nas bezcenną wartością.

 
Ogłoszenie w zakresie realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów - Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-30 grudnia 2016 r. - termin składania ofert: 7.11.2016 roku do godziny 10 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 17 października 2016 17:20

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia.

Realizacja przedsięwzięcia: Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-30 grudnia 2016 r.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2016 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. (liczy się data wpływu do kancelarii)
lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
(Kancelaria Ogólna)

Źródło: www.uokik.gov.pl

 
Pierwszy nabór wniosków został uruchomiony! PDF Drukuj Email
czwartek, 13 października 2016 18:45

Pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został uruchomiony 11 października 2016 r. podczas konferencji zamykającej edycję Programu 2007-2013 i otwierającej jego edycję na lata 2014-2020.


Pierwszy nabór otwarty jest na wszystkie cele tematyczne Programu: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice oraz wszystkie ich priorytety. Wartość środków przeznaczona na ten nabór to 80,17 mln EUR. Wysokość dofinansowania dla jednego projektu może wynieść pomiędzy 100 000 a 2 500 000 EUR.


W tym naborze projekty składane będą w ramach procedury dwustopniowej. Na pierwszym etapie, beneficjenci wiodący złożą wstępne koncepcje projektów (ang. Concept Note) zawierające podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Na kolejnym etapie, wyłącznie wybrani beneficjenci wiodący zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych, zawierających szczegółowy opis projektu (ang. Full Application Form), które podlegać będą dalszej ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.


Koncepcje projektów muszą zostać przygotowane wyłącznie przy użyciu aplikacji, którą należy pobrać stąd: Aplikacja CN Generator
Beneficjenci wiodący powinni pobrać i zainstalować tę aplikację na swoich komputerach. Aplikacja może następnie być używana offline (bez konieczności połączenia z internetem). Aby złożyć koncepcję projektu w ramach naboru wniosków, należy wypełnić jej formularz w aplikacji, zachować, wydrukować i podpisać. Tak wersja papierowa, jak i elektroniczna koncepcji projektu powinna być złożona do Wspólnego Sekretariatu Technicznego przed końcem naboru projektów.


Koncepcje projektów mogą być składane do dnia 31 grudnia 2016 r. (włącznie).
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad tego naboru opisane są w Podręczniku Programowym Część I – Aplikant, który można pobrać tutaj: Manual z załącznikami.


Źródło i więcej informacji: http://pl-by-ua.eu/pl,news,206

 
Nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. PDF Drukuj Email
środa, 12 października 2016 18:41

Szef Kancelarii Senatu działając na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w związku z art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)
ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 29

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'