Projekt „Liderki Roztocza Tomaszowskiego”.
Regulamin otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017 PDF Drukuj Email
czwartek, 17 listopada 2016 16:55

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dotacje w wysokości 20 tys.–200 tys. zł. w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.
Celem Programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Na jego realizację w latach 2014–2020 przeznaczono kwotę 280 mln zł. Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wymagany wkład własny to minimum 10% wartości projektu.
W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy, nakierowane na:
·         popularyzację zdrowego trybu życia,
·         rozwój wolontariatu osób starszych,
·         popularyzowanie działalności Rad Seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących),
·         na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi.
Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu dotyczą m.in.:
·         wydłużenia terminu realizacji zadań o 2 miesiące – od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2016 r.;
·         usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli Partnera tylko w jednej ofercie;
·         zwiększenia liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej uprawnionych do złożenia oferty do 3;
·         poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie;
·         wprowadzenia kryteriów strategicznych;
·         zmiany wzoru oferty i karty oceny;
·         rozdzielenia oceny formalnej od oceny merytorycznej;
·         zmiany zasad kierowania do oceny 3 eksperta;
·         rezygnacji z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150 tys.;
·         usunięcia zapisu dotyczącego nie dopuszczaniazłożenia oferty o tej samej treści lub zbieżnej w więcej niż 30% w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach Programu.

Źródło i więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl

 
Zaproszenie do składania wniosków i Przewodnik po programie Erasmus+ 2017 PDF Drukuj Email
piątek, 04 listopada 2016 17:58

Informujemy, że zostało ogłoszone zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ (nr 2016/C/386/09). Dokument ten określa: działania, o jakie można wnioskować w roku 2017, organizacje/instytucje uprawnione do składania wniosków, ogólny budżet przeznaczony na dofinansowanie działań objętych konkursami wniosków w roku 2017 oraz terminy składania wniosków.

Treść zaproszenia do składania wniosków dostępna jest na stronach internetowych:


•    Wersja w języku angielskim
•    Wersja w języku polskim

 

Więcej…
 
Wolontariat dla dziedzictwa 2017 - nabór wniosków PDF Drukuj Email
środa, 02 listopada 2016 17:56

Wnioski w I naborze można składać do 30 listopada 2016 r., niebawem na stronie EBOI zostanie uruchomiony formularz wniosku. Zachęcamy do zapoznania się z tegorocznym regulaminem Programu oraz wnioskiem wzorcowym. W konkursie o dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego. Minimalna kwota dofinansowania, na którą można składać wnioski to 10 000 zł, maksymalna kwota dofinansowania to 40 000 zł.
Do pobrania:

Wolontariat-dla-dziedzictwa---regulamin-2017.pdf

2017-wniosek-wzorcowy.pdf

Źródło: http://wolontariat.nid.pl

 

 
Wyniki oceny formalnej FIO 2017 PDF Drukuj Email
niedziela, 30 października 2016 17:54

Szanowni Państwo,
szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny formalnej FIO 2017 oraz zasad wnoszenia odwołań będzie można uzyskać wyłącznie pod numerem telefonu (022) 693 49 70 w dniach 2-7 listopada w godz. 10:00-13:00.

Źródło i więcej informacji: http://www.pozytek.gov.pl

 
Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej wśród służb mundurowych. PDF Drukuj Email
środa, 26 października 2016 18:01

Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia, przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492).

Podmiotami ubiegającymi się o realizację zadania mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.).

Źródło i więcej informacji: https://bip.mswia.gov.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 29

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'