Projekt „Liderki Roztocza Tomaszowskiego”.
Erasmus+ Terminy składania wniosków PDF Drukuj Email
wtorek, 19 lipca 2016 20:56

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.


Akcja 1


•    Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2016 r., 26 kwietnia 2016 r., 4 października 2016 r.
•    Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 2 lutego 2016 r.
•    Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 18 lutego 2016 r.
•    Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 1 kwietnia 2016 r.
•    Akredytacja o Kartę jakości w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego – 19 maja 2016 r.

Więcej…
 
Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 lipca 2016 20:05

Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.
Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Więcej o edukacji globalnej… W konkursie zostaną dofinansowane najlepiej ocenione projekty edukacyjne kierowane do mieszkańców miast poniżej 500 tys. mieszkańców – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży szkolnej i rodziców, nauczycieli,  kadry akademickiej i studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Dopuszczalny okres realizacji projektów: 12 września – 30 listopada 2016
Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 12 sierpnia 2016 r. o godz. 16:00. Jednak organizacja może złożyć maksymalnie 2 wnioski.
Dostępne są dwie ścieżki grantowe:
•    ścieżka A – kwota dofinansowania od 20 tys.  do 35 tys. zł (dla organizacji, z większym doświadczeniem w edukacji globalnej)
•    ścieżka B – kwota dofinansowania do 8 tys. zł (dla organizacji bez doświadczenia w edukacji globalnej lub z niewielkim doświadczeniem).
W konkursie nie mogą brać udziału organizacje, które otrzymały dotację w ramach konkursu „Edukacja globalna 2016” prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Źródło i więcej informacji: http://fed.org.pl

 
Wnioski o współpracę PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 lipca 2016 20:03

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z polskimi partnerami organizuje różnorodne projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji. Należą do nich przede wszystkim:
•    rozwój społeczeństwa obywatelskiego i umacnianie demokracji,
•    integracja Polski z Unią Europejską i dalszy rozwój UE,
•    debata nad wartościami i odpowiedzialnością społeczną,
•    pogłębianie stosunków polsko-niemieckich.
Wnioski o współpracę z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce przy organizacji projektów (konferencji, seminariów, warsztatów) powinny być złożone do 30 sierpnia roku poprzedzającego projekt, lub z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:
•    nazwę instytucji składającej wniosek,
•    podanie innych współorganizatorów,
•    tytuł projektu,
•    planowane miejsce i termin,
•    cel projektu,
•    grupę docelową,
•    opis projektu,
•    dokładny przebieg i program projektu,
•    kosztorys wraz z wyszczególnieniem kosztów współorganizatorów i wkładu własnego (z podziałem kosztów na: koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, honorariów, techniki konferencyjnej itp. oraz podaniem kosztów jednostkowych).
Koordynatorem odpowiedzialnym za projekty jest Falk Altenberger: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Źródło: http://www.kas.de

 
Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania - otwarty konkurs ofert PDF Drukuj Email
niedziela, 17 lipca 2016 12:02

Minister Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Rozwój umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie algorytmiki i programowania i zaprasza do składania ofert.
Celem tego zadania jest przeprowadzenie pilotażowych działań, których efektem będzie:
1.    przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do startu w olimpiadach informatycznych;
2.    wyłonienie uczniów szczególnie utalentowanych, w celu objęcia ich nauczaniem zindywidualizowanym;
3.    zainteresowaniem szerszej grupy uczniów studiowaniem informatyki;
4.    rozwój umiejętności ścisłego myślenia.
Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej MC kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu.
Termin składania ofert upływa w dniu 8 sierpnia 2016 r.
W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich MC, pod numerem telefonu 22 245 54 50 lub pod adresem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Źródło i więcej informacji: https://mc.gov.pl

 
Organizacjo, do 15 lipca złóż sprawozdanie za 2015 r. PDF Drukuj Email
środa, 13 lipca 2016 20:04

 

Źródło: https://inspro.org.pl

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 29

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'