Projekt „Liderki Roztocza Tomaszowskiego”.
Organizacje pozarządowe PDF Drukuj Email
wtorek, 12 lipca 2016 20:01

Czekają nas zmiany dot. przekazania 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego (OPP). 19 lipca wchodzi w życie rozporządzenie określające zasady przeprowadzania kampanii zachęcających do przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej OPP.

Jak jest obecnie?


Organizacje pożytku publicznego muszą poinformować, że prowadzona przez nie kampania zachęcająca do przekazania 1% podatku jest finansowana lub współfinansowana ze środków pozyskanych z 1%.Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, mimo, że nie było w tej sprawie odpowiedniego rozporządzenia.

Co się zmieni?


Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, dokładnie określa formę i treść komunikatu, mówiącego o tym, że materiały promocyjne przygotowane przez organizacje pożytku publicznego na rzecz przekazania 1% podatku pochodzą z tego właśnie źródła.

Więcej…
 
Nowe zasady udzielania dotacji dla OSP PDF Drukuj Email
niedziela, 10 lipca 2016 21:04

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało dokument „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 r.”. Zgodnie z nim środki budżetowe wspierające OSP mają być dzielone adekwatnie do potrzeb. Ministerstwo na dofinansowanie OSP w 2016 r. przeznaczyło 126 mln zł, są to środki finansowe dla ochotniczych straży pożarnych, krajowego systemu ratownictwa gaśniczego, na organizację Turniejów Wiedzy Pożarniczej, zawodów strażackich oraz dofinansowanie obozów młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Więcej…
 
Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji PDF Drukuj Email
niedziela, 10 lipca 2016 20:54

 

Planowany od 16.08.2016 do 31.08.2016


Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/16 „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji" ogłaszany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy PO WER

Więcej…
 
Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 - priorytet digitalizacja" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 lipca 2016 20:52

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków w konkursie "Wspieranie działań archiwalnych w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016 - priorytet digitalizacja". Konkurs, podobnie jak poprzedni - „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji pozarządowych, które zajmują się gromadzeniem materiałów archiwalnych np.: dokumentów, fotografii i nagrań oraz prowadzą działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przesłane oferty zostaną ocenione pod względem formalnym przez Komisję Konkursową, a pod względem merytorycznym przez ekspertów powołanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Termin nadsyłania wniosków mija 8 lipca 2016 r. o godz. 16.00.

Źródło i więcej informacji: https://www.archiwa.gov.pl

 
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Wiedza Edukacja Rozwój PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 czerwca 2016 21:04


PLANOWANY od 25.07.2016 do 16.09.2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 w ramach

rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej, konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016

Informacje o naborze
Termin rozstrzygnięcia konkursu
-
Miejsce składania wniosków
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 a
00-695 Warszawa
Sposób składania wniosków
•    na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
oraz
•    w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Wnioskodawcą projektu może być uczelnia, która w celu realizacji projektu zawrze partnerstwo z co najmniej jedną

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 29

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'