Projekt „Liderki Roztocza Tomaszowskiego”.
Równać szanse 2016 PDF Drukuj Email
czwartek, 29 września 2016 17:36

 
Otwarty konkurs ofert PDF Drukuj Email
czwartek, 22 września 2016 20:02

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Zorganizowanie obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce pn. „Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy”

Termin składania ofert: 10-10-2016

Załączniki

Źródło: http://bip.mon.gov.pl

 
FIO 2017 - Najczęściej Zadawane Pytania PDF Drukuj Email
czwartek, 15 września 2016 17:40

1. Czy podmiot uprawniony może złożyć jedną ofertę w we wrześniu, a drugą w grudniu?
Obowiązuje ogólna zasada jednej oferty. Niemożliwe jest złożenie dwóch ofert w Konkursie Ogólnym. Tzn. np. w Priorytecie 2 we wrześniu oraz w Priorytecie 3 w grudniu. Należy podjąć decyzję, w którym naborze startować.
Od powyższej zasady są dwa wyjątki. Pierwszy to możliwość złożenia dodatkowej oferty w Komponencie Działań Systemowych albo w Komponencie Tematycznym. Oferta złożona tam nie wyczerpuje limitu złożenia oferty w konkursie ogólnym. Jednak w przypadku przeznaczenia do dofinansowania obu ofert Oferent zobowiązany jest do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe jest otrzymanie dwóch dofinansowań).
Drugim wyjątkiem jest złożenie oferty przez oddział terenowy w imieniu jednostki macierzystej (to ona formalnie jest Oferentem). W takim przypadku organizacja może złożyć np. we wrześniu ofertę w Priorytecie 2 dotyczącą realizacji zadania przez oddział terenowy bez osobowości prawnej, a w grudniu w Priorytecie 3 dotyczącą realizacji zadania przez jednostkę macierzystą.

Więcej…
 
Nabór na Wizyty Studyjne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej - część "a" dla Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej"! PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 września 2016 18:43

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JAKO OPERATOR PROGRAMU „PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009-2014 OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ - CZĘŚĆ „A” NA WIZYTY STUDYJNE na kwotę 268 854 EUR = 1 174 516 PLN [1]

Więcej…
 
Wnioski o udzielenie dotacji celowych na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. PDF Drukuj Email
piątek, 09 września 2016 19:40

Do 15 września 2016 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowych na realizację w 2017 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Dotacje celowe przyznawane są na realizację następujących zadań:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 29

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'