Projekt „Liderki Roztocza Tomaszowskiego”.
2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Wiedza Edukacja Rozwój PDF Drukuj Email
czwartek, 04 sierpnia 2016 16:28

PLANOWANY od 26.08.2016 do 13.09.2016

Informacje o naborze
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Grudzień 2016 r.
Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
Sposób składania wniosków
a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
b) w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Wnioskodawcami w konkursie, są:
•    organizacje pozarządowe,
•    uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
•    jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.
Kryteria wyboru projektów
Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt V.2 i V.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-007/16.
Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
7 000 000,00 PLN

Źródło i więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 
Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16 PDF Drukuj Email
środa, 03 sierpnia 2016 19:25

PLANOWANY od 01.09.2016 do 30.09.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16 mający na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Informacje o naborze
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Nie został określony.
Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
Sposób składania wniosków
•    w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl oraz
•    w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku osobiście/pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Więcej…
 
Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” - lipiec 2016 r PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 sierpnia 2016 17:19

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”


Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11 lutego 2016 roku (link: https://bip.msit.gov.pl)


Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania:

1.    Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - wysokość środków w naborze 3 000 000 zł. W ramach dodatkowego naboru wniosków zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku (dodatkowy nabór nie dotyczy podzadania 4.a).
Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do dnia 19 sierpnia 2016 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 30 września 2016 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Źródło i więcej informacji: https://bip.msit.gov.pl

 
Ruszył nabór projektów do programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka PDF Drukuj Email
piątek, 29 lipca 2016 18:15

Samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą się już starać o dofinansowanie swoich projektów profilaktycznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekaże w 2016 roku na ten cel łącznie 3 miliony złotych.

Program "Razem Bezpieczniej" na lata 2016-2017 jest kontynuacją programu z okresu 2007-2015, którego badanie efektywności wypadło pozytywnie, co uzasadnia prowadzenie dalszych działań na rzecz utrzymania lub podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach. Jego patronem jest Władysław Stasiak, rzeczywisty twórca programu. Pełnił on funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
Zainteresowane samorządy lub organizacje pozarządowe powinny wysyłać swoje projekty profilaktyczne do właściwych urzędów wojewódzkich. W tegorocznej edycji oceniane będą projekty, które będą dotyczyły jednego ze szczegółowych celów programu:


•    Bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
•    Przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży,
•    Edukacji dla bezpieczeństwa.

Więcej…
 
Grantowy – Edycja 2016/2 PDF Drukuj Email
sobota, 23 lipca 2016 19:38

Od tej edycji Konkursu wspieramy te inicjatywy, których owocem są inwestycje infrastrukturalne trwale zmieniające naszą rzeczywistość i mające ambicję stać się podstawą pozytywnej zmiany społecznej.

1. Przeczytaj uważnie, dlaczego zależy nam na INFRASTRUKTURZE
2. Przeczytaj dokładnie REGULAMIN
3. Zapoznaj się z FORMULARZEM APLIKACYJNYM, który trzeba wypełnić
4. Wniosek wyślij mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub pocztą na adres: KULCZYK FOUNDATION ul. Krucza 24/26; 00-526 WARSZAWA z dopiskiem „Granty 2016/2”
Źródło i więcej informacji: http://kulczykfoundation.org.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 29

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'